eerst jij wij eindhoven

tekstgrootte

(040) 238 89 98

zoeken

Second Opinion

Second Opinion - Wat als de ondersteuning anders verloopt dan de inwoner wil?

Second opinion – Wat als de ondersteuning anders verloopt dan de inwoner wil?

Eindhoven biedt vanaf 1 januari een ‘second opinion’ aan voor de zorg. Inwoners die gebruik maken van de ondersteuning van WIJeindhoven en vinden dat ze niet de juiste hulp krijgen, kunnen vanaf 1 januari 2017 de hulp van een onafhankelijke expert inroepen.

Op het moment dat de inwoner en de generalist van WIJeindhoven van mening verschillen welke ondersteuning/zorg bij de inwoner past, kan de generalist een ‘second opinion’ (tweede beoordeling) aanvragen.

De inwoner vraagt aan de generalist van WIJeindhoven om een second opinion in gang te zetten. De generalist neemt  contact op met de gemeente. De gemeente zorgt vervolgens voor een onafhankelijke expert die opnieuw naar de behoefte van de inwoner kijkt en een nieuw advies geeft.

De uitkomst van de second opinion zal de gemeente over het algemeen overnemen. Alleen bij zwaarwegende omstandigheden kan het college van B & W afwijken.

Het inschakelen van een second opinion is kosteloos.

Second Opinion - Wat als de ondersteuning anders verloopt dan de inwoner wil?