eerst jij wij eindhoven

tekstgrootte

(040) 238 89 98

zoeken

Klachtencommissie WIJeindhoven

Klachtencommissie, klachtenprocedure WIJeindhoven

WIJeindhoven een eigen, onafhankelijke klachtencommissie, die klachten van bewoners beoordeelt. De commissie bestaat uit drie leden met een maatschappelijke en juridische achtergrond: een lid namens de gemeente Eindhoven, een lid namens de cliëntenraden en een door hen gekozen onafhankelijke voorzitter.
De commissie heeft een secretaris en is bereikbaar via klachtencommissie@wijeindhoven.nl

Open en transparante werkwijze
WIJeindhoven werkt open en transparant. We gaan ervan uit, dat bewoners zich met een klacht in eerste instantie richten tot ‘hun’ WIJmedewerker of de teamleider van het WIJteam. Een (telefoon)gesprek kan heel verhelderend zijn en veel onvrede wegnemen. Maar soms komen bewoner en WIJeindhoven samen niet tot een goede oplossing. Dan kan het probleem door de klachtencommissie worden beoordeeld.

De bewoner die de klacht indient, krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging en vervolgens een uitnodiging voor een gesprek. Het oordeel van de commissie wordt binnen twee maanden voorgelegd aan het college van B&W. Zonodig besluit het college binnen een maand tot passende maatregelen.

Documenten

 

Klachtencommissie, klachtenprocedure WIJeindhoven