eerst jij wij eindhoven

tekstgrootte

(040) 238 89 98

zoeken

Pilot zorgzame samenleving

Een zorgzame samenleving

WIJeindhoven gelooft in “buurtkracht”; vraagstukken oppakken vanuit krachten die in de buurt te vinden zijn.  Een zorgzame samenleving creëren, dat vinden wij belangrijk en dat is waar we voor staan. Samenwerking tussen inwoners, ondernemers en professionals is daarbij essentieel.

Start pilot

Om te bouwen aan deze zorgzame samenleving zijn we in Tongelre (Geestenberg) en Stratum (Kruidenbuurt) gestart met een pilot. In nauwe samenwerking met projectleiders vanuit Stichting WIJeindhoven brengen we talenten en kwetsbaarheden van inwoners uit de buurt in kaart. Vanuit daar wordt bekeken wat er vanuit de buurt kan worden ingezet om hen te ondersteunen. Op die manier ontstaat een netwerk binnen de buurt, waarbij inwoners en ondernemers elkaar vooruit helpen. Daarmee dragen zij samen zorg voor hún buurt.

Wat levert dit op?

Door het opgebouwde netwerk van bevlogen inwoners en ondernemers, creëren we sociale vangnetten en ontstaat er een beter zicht op vraag en aanbod in een buurt. Hierdoor kan er snel geschakeld worden en door het leveren van maatwerk, snelle verbindingen gemaakt worden in de buurt.

Tijdspad

Deze pilot loopt in ieder geval nog tot december 2017. Daarna wordt bekeken wat de resultaten zijn en wat vervolgstappen.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Edwin Wijngaards, projectleider bij Stichting WIJeindhoven via:

06-46859457 / edwinwijngaards@wijeindhoven.nl