eerst jij wij eindhoven

tekstgrootte

(040) 238 89 98

zoeken

Spoedeisend

Spoedeisende zorg (jeugd)

Als een kind in een crisissituatie acuut gevaar loopt, kun je het telefoonnummer Spoedeisende Zorg bellen. Dit nummer is zeven dagen per week en 24 uur per dag het bereikbaar voor ouders en kinderen in crisissituaties.

Telefoonnummer Spoedeisende Zorg: 088-0666 999

Oplossing
Eerst wordt gekeken of de crisis kan worden opgelost met hulp in het gezin, zodat het kind in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. Is dat niet mogelijk, dan gaat het kind – eventueel na tussenkomst van de rechter – naar bijvoorbeeld familie, een pleeggezin of een instelling voor pleegzorg. Binnen vier weken moet duidelijk zijn hoe de vervolghulp eruit gaat zien.

 

Spoedeisende zorg (jeugd)

 

icoon_veilig_thuis

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Veilig Thuis biedt informatie en advies, hulp voor slachtoffers, plegers en eventueel kinderen die getuigen waren van huiselijk geweld.
Veilig Thuis is bereikbaar voor zowel acute crisissituaties met geweld in het gezin als voor minder dringende situaties. Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag contact opnemen.

Telefoonnummer Veilig Thuis: 0800 2000 (gratis)

Crisisdienst Volwassenen buiten kantoortijden
Doet zich in de directe omgeving een acute bedreigende situatie voor, neem dan buiten kantooruren contact op via het telefoonnummer (040) 253 03 50.
Het kan dan gaan om bijvoorbeeld:

  • relatieproblemen die escaleren
  • zelfmoord (pogingen of gedachten)
  • psychiatrische problemen
  • overvallen
  • seksueel misbruik
  • rampen
  • onhoudbare situaties binnen het gezin
  • geweld