eerst jij wij eindhoven

tekstgrootte

(040) 238 89 98

zoeken

Stichting WIJeindhoven stapje omhoog in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Stichting WIJeindhoven stapje omhoog in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

geplaatst op: 2 mei 2017

Stichting WIJeindhoven stapje omhoog in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Op maandag 1 mei 2017 werd tijdens het bezoek van burgemeester Jorritsma aan Stichting WIJeindhoven, bekend gemaakt dat de stichting trede 2 behaald heeft op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit betekent dat ze op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage leveren op het gebied van sociaal ondernemen, iets om trots op te zijn! Uit de onafhankelijke toetsing door een gecertificeerde instelling blijkt dat Stichting WIJeindhoven op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

De PSO is de landelijke norm voor sociaal ondernemen De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben de PSO, in nauwe samenwerking met de markt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld.  De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus, te weten de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Kijk voor meer info op www.pso-nederland.nl

Stichting WIJeindhoven stapje omhoog in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.