Downloads

Hieronder kun je diverse documenten van WIJeindhoven downloaden.


Jaarverantwoording WIJeindhoven 2017

Deze jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. Hierin blikken we terug op 2017. Deze jaarverantwoording is goedgekeurd door de accountant.

Download jaarverantwoording 2017


Inwonerservaringsonderzoek 2017

Weten onze inwoners de weg naar WIJeindhoven goed te vinden? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Jaarlijks onderzoekt WIJeindhoven de ervaringen van inwoners.

Download inwonerservaringsonderzoek 2017


Strategieplan WIJeindhoven 2018-2020 - De lijn naar inclusiviteit

In dit plan zoomen we in op onze strategische koers naar 2020. Hierin worden speerpunten benoemd en de daarop volgende ambities. We kijken naar jaardoelen voor 2018, 2019 en 2020.

Download Strategieplan 2018-2020


Inwonerservaringsonderzoek 2016

Weten onze inwoners de weg naar WIJeindhoven goed te vinden? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Jaarlijks onderzoekt WIJeindhoven de ervaringen van inwoners.

Download inwonerservaringsonderzoek 2016


Jaarverslag WIJeindhoven 2016

In dit jaarverslag nemen we inwoners van Eindhoven en/of partner van onze stichting graag mee in de ontwikkelingen die we in 2016 hebben doorgemaakt. We kijken naar cijfers, hoogtepunten en onderzoeken die hebben plaatsgevonden.

Download Jaarverslag 2016


Jaarverantwoording WIJeindhoven 2016

Deze jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. Hierin blikken we terug op 2016. Deze jaarverantwoording is goedgekeurd door de accountant.

Download jaarverantwoording 2016


Verslag inspiratiesessie Jan Rotmans

Ontmoeten, ondersteunen, ontwikkelen, ondernemen. Dat is wat WIJeindhoven in de wijk samen met anderen in beweging zet. Op weg naar inclusieve wijken, bieden we mensen die het moeilijk hebben ondersteuning en organiseren we samenkracht, waardoor buurten tot bloei komen.

Dit kunnen we niet alleen en om het voor elkaar te krijgen is vertrouwen, vakmanschap, samenwerking en inspiratie nodig.

Geïnspireerd door het verhaal van professor Jan Rotmans willen we een volgende stap zetten hoe we de samenwerking in de wijk met elkaar vorm kunnen geven. Samen op weg naar 2020!

De inspiratiesessie met Jan Rotmans vond plaats op donderdag 23 november 2017 in de Philips Fruittuin.

Bekijk Verslag inspiratiesessie