WIJeindhoven overlegt  met verschillende instanties in de wijk

Wijkteams leren van elkaar

Dertig wijkteams van verschillende gemeenten in Nederland hebben in juni 2017 het initiatief genomen tot de Associatie Wijkteams. De leden van de associatie werken als professional in een wijk  of hebben een ondersteunende rol als staflid, manager of bestuurder. Het doel is om elkaar te versterken bij de transformatie van de samenleving.

WIJeindhoven is vanaf het begin bij betrokken  bij de Associatie Wijkteams. Deze vorm van samenwerking krijgt nu meer gestalte doordat ervaringen van verschillende wijkteams naast elkaar gelegd kunnen worden. Tussen de wijkteams bestaan grote verschillen in opdracht, samenstelling en organisatie. Ondanks deze verschillen spelen in alle wijkteams de zelfde vragen: hoe vinden we oplossingen die echt werken? Zo is de ondersteuning op het gebied van Jeugd in Eindhoven anders georganiseerd dan in Amsterdam. In Amsterdam is er een specifiek wijkteam dat zich richt op dit gebied. In Eindhoven is dit integraal verweven in alle wijkteams.

Jeanny van den Berg: “Belangrijk is dat hulp en ondersteuning vrij toegankelijk beschikbaar zijn voor iedereen die het nodig heeft. Wij hebben onze werkplek in de wijk, daar zijn wij zichtbaar en vindbaar. Zo maken we sneller contact en komen we in een vroeg stadium achter de voordeur.” 

De aanleiding voor oprichting van de Associatie Wijkteams was de opdracht tot transitie van de jeugdhulp in Nederland. De Associatie Wijkteams richt zich in eerste instantie op vijf thema’s: Blijvend transformeren in de wijk ; Vakmanschap in wijkteams; Het nieuwe verantwoorden en Vorm geven van de eigen organisatie.