Buurt in Bloei gestart in heel Eindhoven

Een sterkere sociale basis in de wijk brengt mensen bij elkaar, zodat ze elkaar kunnen helpen. Daarom richt WIJeindhoven zich, naast het uitvoeren van de wettelijke eerstelijnstaken in het sociale domein ook op het samenbrengen van mensen en organisaties in de wijk.

Zo startte vorig jaar Buurt in Bloei in de Eindhovens wijk Tongelre-Centrum. “Deze aanpak is volledig geënt op de kracht van de mensen en hun talenten”, vertelt Sylvie van der Heijden, ontwikkelaar Sociale Basis bij WIJeindhoven. “We kijken naar wat mensen wél kunnen, en benadrukken niet wat iemand niet meer kan.” Deze talenten zijn belangrijk voor de rol die men inneemt in de wijk. We bezien de wijk namelijk als een gemeenschap waarin iedereen zijn of haar eigen bijdrage levert: iedereen vervult een bepaalde rol. Dit komt het beste tot zijn recht wanneer eenieder doet waar hij of zij goed in is. Door deze talenten in kaart en vervolgens met elkaar in verbinding te brengen, ontstaat er voor mensen een keur aan nieuwe mogelijkheden.

Aanpak
Om dit te bereiken hanteren we een tweedelige aanpak. Enerzijds willen we een klimaat scheppen waarin het normaal is om je in te zetten voor de buurt. Anderzijds zetten we in op het vinden, binden en begeleiden van talenten in de wijk en deze te koppelen aan zogenaamde ‘ontwikkelplaatsen’. Deze ontwikkelplaatsen zijn bedrijven, organisaties en verenigingen in de wijk, zoals supermarkten, werkplaatsen, bouwmarkten, tuiniersbedrijven of het Rode Kruis. 

Voordat Buurt in Bloei vorig jaar september van start ging, maakten we een inventarisatie in de buurt. Hoe zouden deze bedrijven, verenigingen en organisaties het vinden om mensen te ondersteunen en te trainen? “We begonnen echt vanaf nul,” zegt Van der Heijden, “dus we moesten eerst beginnen met het vertellen van ons verhaal en onze doelstelling. En alle bedrijven en organisaties waar wij langskwamen reageerden ontzettend positief op het idee om mensen met bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt een plek in hun organisatie te geven.” De belangrijkste reden hiervoor, zo stelden de ontwikkelplaatsen, is dat zij in contact komen met mensen met een goede en positieve instelling. Dit vinden zij belangrijker dan dat de medewerker alle vaardigheden al beheerst. Die vaardigheden kunnen zij immers al werkende leren, een positieve houding niet. Gemotiveerde mensen, daar waren deze ontwikkelplaatsen naar op zoek, en via Buurt in Bloei vonden zij enthousiaste en getalenteerde personen die bij hen konden floreren.

Om er voor te zorgen dat de juiste match tussen ontwikkelplaats en inwoner wordt gemaakt vullen inwoners een talentenscan in. “Dat leverde soms verrassende resultaten op. Mensen hebben meer in  hun mars dan ze dachten.” aldus generalist Immie Maas in Groot Eindhoven. Daarnaast is de samenwerking met de gemeente en andere partners belangrijk om van Buurt in Bloei een succes te maken in heel Eindhoven.

Resultaat
Binnen de wijk Tongelre-Centrum, waar Buurt in Bloei begonnen is, zijn er inmiddels meer dan 100 vacatures bij het verbindersteam bekend. Ook zijn er meer dan 70 matches gemaakt. Met de uitrol van Buurt in Bloei in heel Eindhoven is het streven dat er binnen alle wijken en stadsdelen zulke sterke verbindingen komen te liggen dat iedereen, ook kwetsbare inwoners, kan floreren.

Meedoen
Als je meedoet met ‘Buurt in Bloei’, help je andere mensen en maak je je wijk fijner om in te wonen en te leven. Daar kun je trots op zijn! En het geeft je een goed gevoel. Tegelijk werk je aan je eigen ontwikkeling en leg je nieuwe contacten. Waardevolle ervaring voor de toekomst dus! Zo levert het voor beiden iets op.

Klik hier