Op zoek naar verborgen talenten

‘Als onderdeel van de stichting WIJeindhoven volgen wij als team Buurt in Bloei Tongelre natuurlijk de visie WIJeindhoven, waarin we er naar streven dat iedereen mee kan doen,’ vertelt Remko van Steenoven. ‘Onze opdracht is om een stevigere sociale basis te creëren waarin mensen beter kunnen participeren.  ’

‘Niet denken vanuit het standpunt waarom mensen iets niet kunnen, maar vanuit de gedachte dat mensen wel iets kunnen. We vinden bij mensen talenten die zij graag  inzetten. Door deze talenten in de wijk in te zetten leg je verbindingen en bouw je stevige netwerken dichtbij huis’ vult hij eraan toe.

Scans

‘Om dit te bereiken hanteren we een tweeledige aanpak. Aan de ene kant versterken we het inwonersnetwerk, en aan de andere kan stellen we ontwikkelplekken aan. Deze ontwikkelplekken zijn bedrijven, organisaties en verenigingen in de wijk, zoals supermarkten, werkplaatsen, bouwmarkten en sportverenigingen. Allen reageerden positief op het idee om mensen met bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt een plek in de organisatie te geven waar zij zich kunnen ontwikkelen,’ aldus Immie Maas. Veelal kwamen we met deze bedrijven in contact door een goede samenwerking met onder andere de gemeente. Om er voor te zorgen dat de juiste match tussen ontwikkelplaats en inwoner wordt gemaakt vullen inwoners een talentenscan in. Dat leverde soms verrassende resultaten op. Mensen hebben meer in  hun mars dan ze dachten.

Matches

Vanaf begin dit jaar zijn we inwoners aan ontwikkelplaatsen gaan koppelen en dat leverde 58 matches op. Betaald werk, tijdelijk werk of vrijwilligerswerk. Het  experiment is geslaagd en wordt dit jaar in heel Eindhoven uitgezet. Het streven is dat er binnen een buurt of stadsdeel op een gegeven ogenblik dusdanige stevige verbindingen liggen (tussen inwoners onderling, tussen organisaties onderling en tussen inwoners en organisaties) dat iedereen, ook kwetsbare inwoners, kunnen floreren,’ besluit Alex van de Rakt.

Artikel Groot Eindhoven: op zoek naar verborgen talenten