De Eindhovens Aanpak van WIJeindhoven en de gemeente is genomineerd voor een prijs van het Europees Sociaal Fonds. Deze aanpak staat voor de hulp aan inwoners om zelfredzaamheid te vergroten, werken te stimuleren en zo weer regie over hun eigen leven te krijgen. Zodat iedereen mee kan doen, ongeacht leeftijd, beperking,afkomst of opleiding. Stemmen kan via http://stempaginaesfaward.nl

Stem op de EIndhovense Aanpak

De Eindhovense Aanpak houdt in dat we integraal kijken naar een inwoner. Naast participatie tellen ook de andere leefgebieden mee. Hierbij stellen we de talenten van inwoners voorop. Niet denken vanuit het standpunt waarom mensen iets niet kunnen, maar vanuit de overtuiging dat iedereen kan participeren. We vinden bij mensen talenten die zij graag  inzetten. Hiermee verstevigen we de positie van inwoners zodat ze naar vermogen kunnen bijdragen aan de maatschappij en meedoen in de samenleving.

Vanuit de stadsbrede visie WIJeindhoven vertalen we dit in de Eindhovense Aanpak waarbij we niet alleen sec kijken naar de vraag die de inwoner stelt, maar naar de samenhang van de inwonersvraag met alle levensgebieden. Op basis daarvan maken we een plan om tot een bestendige oplossing te komen voor zowel de inwoner, de gemeente en de samenleving.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. Op 7 november is jaarlijks het ESF-event waar wordt stil gestaan bij bijzondere projecten en activiteiten die mede mogelijk zijn gemaakt dankzij het Europees Sociaal Fonds (ESF 2014-2020).

De hele maand oktober kan online worden gestemd op een van de tien ESF-promotiefilmpjes. De vijf projecten met de meeste stemmen gaan door naar de finale op 7 november.

Stem nu