Generalist of specialist

Het oktobernummer van Invorm, een magazine over ontwikkelingen in zorg & welzijn, heeft deze maand als thema Sociaal Domein. In deze uitgave een uitgebreid interview met Susan Roijmans, manager HR & Ontwikkeling en Ricardo Muller, operationeel manager bij WIJeindhoven.

Stichting WIJeindhoven fungeert als uitvoeringsorganisatie van de eerstelijns wettelijke taken die zijn opgelegd aan de gemeente Eindhoven in het brede sociaal domein. Dit gaat om alle ambulante ondersteuning op het gebied van voorzieningen, inkomen, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). WIJeindhoven werkt hiervoor met generalisten die signaleren en vraaggerichte ondersteuning bieden. Het doel? De zelfredzaamheid van inwoners vergroten en hun participatie bevorderen.

Ricardo Muller en Susan Roijmans


"We streven naar een inclusieve samenleving, vormgegeven vanuit de kracht van eigen inwoners."

Inmiddels telt de organisatie zo’n 400 generalisten. InVorm ging in gesprek met Susan Roijmans, manager HR & Ontwikkeling, en Ricardo Muller, operationeel manager

Lees verder