Generalist van WIjeindhoven bezoekt een inwoner

Inwoners Ervaringsonderzoek 2017

 

Weten onze inwoners de weg naar WIJeindhoven goed te vinden? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Op 6 maart presenteerde WIJeindhoven in De Toeloop het Inwoners  Ervaringsonderzoek 2017.

Naast interviews met 32 inwoners, zijn er bijna duizend vragenlijsten ingevuld. De uitkomsten van de vragenlijsten geven een feitelijk beeld over de ervaringen van inwoners met WIJeindhoven. De interviews zorgen voor meer inzicht in de beleving van onze ondersteuning.

De complete presentatie vind je hier.

Bereikbaarheid
Het afgelopen jaar heeft WIJeindhoven gezorgd voor een betere bereikbaarheid en bekendheid door:
- starten van inloopspreekuren in alle wijken
- verbeteren van de telefonische bereikbaarheid
- nieuwe informatieve websiteDe naam WIJeindhoven is steeds bekender bij inwoners. Zij zoeken vaker zelf contact met ons. De verwachtingen over de aard en inhoud van onze ondersteuning is niet altijd helder. Dit is wel verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Bovendien vonden inwoners de tijd tussen aanmelding en keukentafelgesprek acceptabel. In de meeste gevallen vond dat gesprek plaats binnen twee weken.

Per 1 maart 2018 heeft WIJeindhoven de bereikbaarheid vergroot door de werkzaamheden van Team Toegang, het eerste contactmoment voor inwoners met WIJeindhoven, verplaatst naar de inlooppunten in de verschillende wijken.  Uit een pilotproject in Woensel Acht Aanschot en Ontginning bleek dat inwoners onze organisatie sneller en makkelijker weten te vinden.

Kwaliteit
“Een telefoontje van een generalist opent mogelijkheden die aanvankelijk niet bereikbaar waren” vertelt een geïnterviewde. Eigen regie en zelfredzaamheid zijn daarbij het uitgangspunt. Uit het onderzoek komt naar voren dat onze generalisten ervoor zorgen dat inwoners minder last ervaren van bureaucratie.

Het is belangrijk dat de generalist helder aangeeft wat de mogelijkheden zijn. De Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) is daarbij een instrument. Bij de start van de ondersteuning neemt de generalist met de inwoner de ZRM door. Per leefgebied worden knelpunten geïnventariseerd zodat een compleet beeld ontstaat van wat er speelt. Ook gebruikt de generalist de ZRM om de voortgang te volgen.

Deskundigheid
WIJeindhoven investeert in bevordering van deskundigheid van generalisten. Door middel van trainingen zorgen we ervoor dat hun kennisniveau blijft aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Daarnaast is de overdracht van kennis tussen generalisten zeer belangrijk gebleken. Zij kunnen elkaar versterken door met elkaar mee te denken en van elkaar te leren.

Ook gaat WIJeindhoven aan de slag om inwoners te koppelen aan de generalist die met zijn kennis, vaardigheden en affiniteit het best aansluit bij de ondersteuningsvraag van een inwoner. Een generalist weet waar ze specifieke kennis kan halen, zodat aansluiting bij de hulpvraag van een inwoner is verzekerd. “Veel is positief veranderd, ik weet dat ik op WIJeindhoven kan terugvallen indien nodig” is te lezen in een van de interviews.

Resultaat
Voor inwoners was het wennen aan de werkwijze van WIJeindhoven,  waarbij de nadruk ligt op eigen kracht, samen kracht en wederkerigheid. Hierdoor moet een inwoner bijvoorbeeld vaker een beroep doen op mantelzorg. Deze oplossingen uit het eigen netwerk, dichtbij de inwoner, zijn duurzamer en daardoor prettiger. Inwoners waarderen deze praktische oplossingen.

Met vragen over dit onderzoek kun je terecht bij de communicatieadviseur van WIJeindhoven Pauline Stekelenburg, paulinestekelenburg@wijeindhoven.nl of de ontwikkelaar kwaliteit Jeannette Telder, jeannettetelder@wijeindhoven.nl.