Tijdelijke versterking bestuur WIJeindhoven.

Per 6 september j.l. heeft de Raad van Toezicht van de stichting WIJeindhoven Peter Notten benoemd als interim-bestuurder en tevens voorzitter van de tweehoofdige Raad van bestuur van de stichting WIJeindhoven. Naast Peter Notten zal Jeanny van den Berg deel uit blijven maken van de Raad van Bestuur. WIJeindhoven wil hiermee op korte termijn in nauwe samenwerking met de gemeente Eindhoven een maximale bijdrage leveren aan het terugdringen van het gemeentelijk tekort, met behoud van een gezonde eigen organisatie en duurzaam borgen van de kerntaak van de stichting. Peter Notten zal, in eerste instantie, voor de duur van maximaal 6 maanden (3 dagen per week) toetreden tot het bestuur van de stichting WIJeindhoven.

Jos Kusters, voorzitter van de Raad van Toezicht:,, De kerntaak van WIJeindhoven is om mensen te stimuleren zich in te zetten voor zichzelf, de ander en de stad opdat iedere inwoner op zijn of haar manier aansluiting kan vinden en meedoen. De overgang naar een participatiesamenleving is de grootste verandering in het sociaal domein sinds de invoering van de verzorgingsstaat. In korte tijd is de stichting uitgegroeid tot een volwaardige organisatie met betrokken generalisten waar de Eindhovense inwoners die ondersteuning nodig hebben een beroep op kunnen doen. De complexiteit waar we voor staan en snelheid waarmee we in samenwerking met de gemeente de financiële tekorten willen terugdringen vragen om versterking. Dit staat tevens zo benoemd in het coalitieakkoord.”

Peter Notten is geen onbekende in het Eindhovense maatschappelijk veld. Als bestuursvoorzitter van Korein Groep en branchebestuurder van de Maatschappelijk Ondernemersgroep leverde hij een grote bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en maatschappij van de toekomst. Ook zijn andere bestuurswerkzaamheden, zoals voor Marathon Eindhoven, MEE Zuidoost Brabant en de Ontdekfabriek, zijn voor de Eindhovense samenleving van grote waarde. Met nieuw elan en expertise bouwt de stichting zowel duurzaam aan het ondersteunen van inwoners die het nodig hebben als aan een sterkere sociale basis.

De Raad van Toezicht van stichting WIJeindhoven heeft er vertrouwen in dat met de komst van Peter Notten de stichting een maximale bijdrage levert aan de grote financiële opgave waar de gemeente voor staat.