Jeanny van den Berg stopt bij stichting WIJeindhoven

Bestuurder vertrekt per 1 maart 2019

Jeanny van den Berg heeft te kennen gegeven als directeur-bestuurder van WIJeindhoven per 1 maart van de stichting afscheid te willen nemen. Zij werd in juni 2015 als eerste directeur-bestuurder bij de stichting aangesteld. Onder haar leiding heeft de uitvoering van de taakoverdacht aan gemeente via WIJeindhoven vorm gekregen en is de stichting uitgegroeid tot een stedelijke organisatie waar de Eindhovense inwoners die ondersteuning nodig hebben een beroep op kunnen doen.

Jeanny van den Berg

De Stichting WIJeindhoven is koploper in het wijkgericht werken in de breedste zin van het woord,  incasseert als gevolg daarvan de eerste tegenvallers, leert hiervan en boekt ook de eerste successen. Als gevolg van de beleidsveranderingen en volgende fase van de stichting heeft Jeanny van den Berg aangegeven het stokje te willen over dragen.

Jeanny van den Berg: ,,Ik ben er trots op hoe we vanuit de stichting stappen in de transformatie hebben gemaakt. Integraal en in samenhang pakken we de problemen binnen een gezin aan. Dit doen we in samenwerking met partners en inwoners. De afgelopen zomer heb ik gebruikt voor reflectie. Dat heeft geleid tot mijn besluit om, nu WIJeindhoven een volgende fase ingaat, het stokje over te dragen.” 

Jos Kusters (voorzitter) spreekt namens de Raad van Toezicht zijn waardering uit over Jeanny: “ze heeft de "verhuizing" van de uitvoering van het sociale domein naar de stichting,  inclusief de overgang van formatie van de gemeente naar de stichting, op een voortreffelijk wijze gerealiseerd. In combinatie met het borgen van de nieuwe visie in het sociale domein heeft Jeanny dit daadkrachtig en naar volle tevredenheid met alle medewerkers in relatief korte tijd voor elkaar gekregen. Chapeau!"

De Raad van Toezicht zal spoedig een procedure starten voor het werven van een nieuwe bestuurder. Tot diens benoeming zal Peter Notten, interim-bestuurder en op dit moment voorzitter van de tweehoofdige Raad van Bestuur, aan de stichting verbonden blijven. Om de continuïteit van de stichting optimaal te borgen heeft de stichting Jeanny van den Berg gevraagd haar expertise na 1 maart nog enige tijd ter beschikking te stellen.

De medewerkers en de Raad van Toezicht zijn Jeanny zeer erkentelijk voor haar onuitputtelijke betrokkenheid en bevlogenheid,  en het ten dienste stellen van haar kennis voor de stichting en inwoners van Eindhoven.