Vijf jaar WIJeindhoven

Op 23 juni 2020 bestaat de stichting WIJeindhoven 5 jaar. In 2015 kreeg WIJeindhoven van de gemeente Eindhoven de opdracht om de wetten in het sociaal domein uit te voeren.

Doel van de zelfstandige stichting was: de versnipperde en verkokerde zorg dichter bij de inwoner brengen. Eén gezin, één plan en één aanpak op alle leefdomeinen. Waarbij WIJeindhoven samen met de inwoner, het netwerk en zorgpartners het gewone leven versterkt. Om samen tot duurzame verbetering te komen. 

Niet standaard groei

De afgelopen vijf jaar heeft WIJeindhoven een groei doorgemaakt die zeker niet standaard is. In het eerste jaar groeide het takenpakket vanuit ‘de vraag van de inwoner’ naar de uitvoering van 4 wetten. Groeide de organisatie mee van 20 naar bijna 400 medewerkers, van kwartiermaker tot voltalllig MT. En ontwikkelde de stichting doorlopend door op de ontwikkelingen in de maatschappij en wat het leerde uit de praktijk.

Generalistisch werken

Nu werken de generalisten van WIJeindhoven vanuit acht WIJteams. Stap voor stap werken zij weer toe naar de werkwijze van voor corona. De werkwijze waarin zij wekelijks op 32 locaties inloopspreekuren houden en de meeste gesprekken thuis aan de keukentafel voeren. Inmiddels hebben we 50.000 inwoners verder geholpen. Zij kunnen bij WIJeindhoven terecht met ondersteuningsvragen rondom voorzieningen, inkomen, schulden, participatie, de Jeugdwet, Wmo, maar ook met ideeën om de iets voor de eigen buurt te betekenen.

Buurt in Bloei

Daarnaast verstevigt WIJeindhoven het netwerk in de stad. Met de aanpak Buurt in Bloei stimuleert de stichting verbindingen tussen inwoners onderling én verenigingen en organisaties in de wijk. Dit doet WIJeindhoven sinds 2018. Netwerken in de eigen omgeving kunnen mensen helpen om mee te doen in hun omgeving. Door daarbij de talenten van inwoners centraal te zetten, krijgen zij meer zelfvertrouwen. Dit zorgt voor meer veerkracht, bij de inwoner en in de samenleving.

Toekomst

Directeur / Bestuurder Lex van Eijndhoven stelt: “WIJeindhoven is klaar voor de volgende stap in de doorontwikkeling en het partnerschap met de gemeente. Op dit fundament bouwen we verder aan de samenwerking met andere partners zoals huisartsen, scholen, zorgorganisaties, maar ook met de buurten en grote, maar ook kleine bedrijven van Eindhoven.”