Voorzitter Raad van Toezicht WIJeindhoven stopt

Persbericht

Jos Kusters, sinds de start van Stichting WIJeindhoven in 2015 voorzitter van de Raad van
Toezicht, heeft besloten zich niet beschikbaar te stellen voor een 2e termijn. Hij was eerder voorzitter van de WMO-raad Eindhoven en voorafgaand aan de oprichting van de stichting ook betrokken bij het conceptmatig en inhoudelijk ontwikkelen van het gedachtegoed WIJeindhoven. Nu de transitiefase voorbij is, het partnerschap met de gemeente stevig is ingeregeld en veel positieve resultaten bij de inwoners zichtbaar zijn, vindt Jos het een geschikt moment om ruimte te maken.

De Raad van Toezicht, de bestuurder en ondernemingsraad van WIJeindhoven en het college van B&W zijn Jos zeer erkentelijk voor zijn wijsheid, bevlogenheid en niet aflatende inzet om de Stichting WIJeindhoven en het gedachtegoed tot wasdom te brengen in het belang van de inwoners van Eindhoven.

Voorlopig blijft het toezichthouderschap ingevuld worden door de drie overige leden, de vice-voorzitter neemt tijdelijk het voorzitterschap waar.