Leespanel

WIJeindhoven en Summa Stercollege starten Leespanel

Leren van elkaar. Dat is het doel. Laaggeletterde cursisten van het Ster College Eindhoven kijken vanaf april 2018 in hun taalles naar teksten van WIJeindhoven.  De cursisten geven in een Leespanel aan hoe teksten op hen overkomen, of het begrijpelijk geschreven is en wat er verbeterd kan worden. Cursisten krijgen zo praktijkvoorbeelden in de les voorgelegd.

WIJeindhoven daarentegen leert van hun opmerkingen. Door de feedback van de cursisten krijgt zij meer inzicht in hoe zij informatie voor de inwoners toegankelijk kan maken. Het Ster College is gelieerd aan Summa College. Zij organiseren cursussen voor iedereen vanaf 18 jaar. Onder andere om lessen beter Nederlands leren lezen, schrijven, spreken en verstaan.

Nienke Hoogstra, docent van het Ster College geeft aan dat zij werken met vier groepen van 6 tot 12 volwassenen die graag hun lees- en schrijfvaardigheid vergroten. “Het gaat om mensen die Nederlands als eigen taal hebben maar er moeite mee hebben, zogeheten NT1-cursisten. Het mooie van dit Leespanel is dat de samenstelling telkens anders zal zijn. We werken met vier groepen cursisten, telkens komt een andere groep aan bod. Voor onze cursisten geldt dat zij teksten op twee manieren moeilijk vinden. Het kan zijn dat zij de betekenis van woorden wel kennen maar het lastig vinden ze te lezen  en te schrijven, maar het kan ook zijn dat de betekenis van een woord niet duidelijk is.

Omdat de drempel voor mensen met een taalachterstand vrij groot is wordt de cursus zo laagdrempelig mogelijk aangeboden;  één ochtend in de week én gratis. Het Ster College  biedt ook cursussen rekenen en basis computergebruik aan. Dit voor zowel Nederlandstaligen (NT1) als  anderstaligen(NT2). Anderstaligen mogen deelnemen aan rekenen en digitale vaardigheden als ze instructietaal kunnen begrijpen en vragen kunnen stellen in het Nederlands.

Als iemand de stap erg groot vindt, kan zowel een generalist van WIJeindhoven als het Ster College deze persoon eerst kennis laten maken met een ambassadeur. Dat zijn cursisten die graag willen vertellen hoe het is om weer naar school te gaan.

Voor informatie over de cursussen van het Ster College kan contact worden opgenomen met  het infopunt via stercollege@summacollege.nl, tel. 040 269 58 00.