Wijkgericht samenwerken in Eindhoven; partijen ondertekenen convenant

Op 16 november 2017 ondertekenden verschillende partijen uit Eindhoven een convenant waarin wordt uitgesproken dat zij samen de verantwoordelijkheid nemen voor – de uitvoering van – eerstelijnsondersteuning en zorg voor de inwoners van Eindhoven. Deze ondertekening vond plaats bij PoZOB. Hiermee wordt het wijkgericht samenwerken geïntensiveerd, dat als doel heeft voor meer mensen en huishoudens een stabiele situatie te creëren en terugval en crisis vaker te voorkomen.

De verschillende partijen bestaan uit Zorggroep DOH, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE), Praktijkondersteuning Zuidoost Brabant (PoZoB), Stichting WIJeindhoven, leden van het VVT Platform Zuid oost Brabant in Eindhoven (Archipel, Sint Anna klooster, Vitalis, Zuidzorg) vertegenwoordigd door Zuidzorg en Sint Anna klooster en de gemeente Eindhoven. Samen gaan zij voor een efficiënte aanpak waarbij iedere inwoner van Eindhoven passende zorg- en hulpverlening  ontvangt.

Binnen deze aanpak is het doel om inwoners zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun gezondheid en welzijn. Samen met de professionals wordt gekeken naar wat wensen en mogelijkheden van de inwoners zijn, waarbij zoveel mogelijk uitgaan van de eigen omgeving erg belangrijk is. Er wordt regelmatig bij de inwoners getoetst of het aanbod aansluit bij de behoefte. De verschillende partijen evalueren met elkaar en sturen bij waar nodig.

Door deze intensievere samenwerking tussen verschillende partijen hebben we meer zicht in elkaars competenties, waardoor een betere onderlinge taakverdeling zal ontstaan.

Om deze aanpak te laten slagen is een goede samenwerking essentieel, en het tekenen van het samenwerkingsconvenant is dan ook een mooi begin.