WIJeindhoven, de organisatie

Stichting WIJeindhoven fungeert als uitvoeringsorganisatie van de eerstelijns wettelijke taken die zijn opgelegd aan de Gemeente Eindhoven in het brede sociaal domein. Dit gaat om alle ambulante ondersteuning op het gebied van voorzieningen, inkomen, participatie, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, die niet specialistisch is.

We doen dit door op generalistische wijze met in teams werkende generalisten te signaleren en vraaggerichte ambulante ondersteuning te leveren. We willen de zelfredzaamheid van inwoners vergroten en hun participatie bevorderen.

WIJeindhoven levert een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van de Gemeente Eindhoven in het brede sociale domein.

Ons beleidsplan op hoofdlijnen

Stichting WIJeindhoven heeft generalistisch werkende teams met WIJ-professionals die in het brede sociale domein inzetbaar zijn, die present zijn in de leefwereld van inwoners en die de informele netwerken in de stad op het netvlies hebben.

Stichting WIJeindhoven is ondersteunend aan het programma WIJeindhoven: de inwoner heeft zelf de regie en wij ondersteunen met hulp in zijn omgeving en sociale netwerken. Van, voor en door de inwoners van Eindhoven, dat is waar wij voor staan. Ons denken en handelen wordt hierdoor bepaald.

Vragen die centraal staan

De vragen die altijd centraal staan zijn: ‘Doen we wat nodig is en staan we naast de inwoner? En dragen onze activiteiten bij aan de zelfredzaamheid en eigen kracht van inwoners?’ Dit staat ook in onze doelen centraal: Doen wat nodig is met en voor de inwoners, waarover de inwoners tevreden zijn. De problematisering en afschalen van zorg. Ondersteunen van maatschappelijke participatie voor iedere inwoner, op een manier die bij hem past.

Bestuur

Stichting WIJeindhoven kent een eenhoofdig bestuur. Bestuurder is mevrouw J.P.M. (Jeanny) van den Berg.

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht fungeert als toezichthoudend orgaan, werkgever en sparringspartner van het bestuur van WIJeindhoven.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • de heer J.J.M. (Jos) Kusters (voorzitter)
  • mevrouw E.E.W. (Ellen) van Kroonenburg-Spuesens (vicevoorzitter)
  • de heer R.P.B.M. (Rob) Brekelmans
  • mevrouw C.E. (Klaartje) Peters
  • de heer B. (Bert-Jan) Woertman