Generalisten aan het werk

Vacature ambtelijk secretaris (16 uur per week)

Jij bent iemand die van nature mensen met elkaar weet te verbinden en tegelijkertijd zorg draagt voor een adequate inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen van onze OR (WIJraad) en ons inwonerspanel SamenWIJ. Je hebt talent voor coördinatie, (agenda) planning, communicatie en advies. Je combineert een dienstverlenende instelling met gedegen kennis van de WOR en de transformatie van het sociaal domein. Bovendien stel je in jouw werk voor WIJeindhoven onze inwoners centraal. Daarom maken we graag kennis met je. 

Wat ga je doen? 

Als ambtelijk secretaris bij WIJeindhoven ondersteun je de twee medezeggenschapsorganen van onze stichting. Dit zijn de WIJraad (onze OR) én SamenWIJ. SamenWIJ bestaat uit een aantal vrijwilligers die namens de inwoners van Eindhoven actief meedenken over zaken die spelen rondom WIJeindhoven. Je ondersteunt zowel beleidsinhoudelijk als operationeel. In jouw functie ben je de schakel tussen wijkraden, management, medewerkers, inwoners, wijkteams en onze medezeggenschapsorganen. 

Jij draagt zorg voor een goede en volledige informatie-uitwisseling. Je verzorgt de planning, het archiefbeheer en de correspondentie. Je bereidt vergaderingen nauwgezet voor, bent een kei in verslaglegging en het bewaken van actiepunten. Dat doe je gestructureerd, vriendelijk en duidelijk voor alle betrokkenen. 

Jij bewaakt de naleving van wetten, procedures en afspraken die gaan over de medezeggenschap. Je volgt de ontwikkelingen in het sociaal domein en beoordeelt nieuw beleid op de gevolgen voor medewerkers en inwoners. Je geeft daar gevraagd en ongevraagd helder advies over. Je stelt in overleg conceptadviezen en initiatiefvoorstellen op. Dat doe je ook voor het organisatiebeleid. Je beoordeelt de rol van de WIJraad en SamenWIJ hierbij. 

Dit neem je mee 

 • Je bent (flexibel) beschikbaar voor de WIJraad en SamenWIJ voor 16 uur per week (mogelijk breiden we het aantal uur in overleg uit) 

 • Je hebt kennis van de Wet op Ondernemingsraden. 

 • Je weet zaken gedaan te krijgen. 

 • Je hebt belangstelling voor het bijhouden van de ontwikkelingen/beleidswijzigingen die voor de inwoners van Eindhoven van belang zijn. 

 • Ook ben je bekend met het sociaal domein en bijbehorende processen. 

 • Je bent organisatorisch en planmatig sterk. 

 • Je kunt goed luisteren en je bent integer 

 • Je begrijpt de politieke sensitiviteit van deze functie en kan hier ook een adviserende rol in pakken 

 • Je hebt affiniteit met bestuurlijke verhoudingen in relatie tot medezeggenschap en de positie van SamenWIJ 

 • Je Nederlandse taal- en schrijfvaardigheid zijn zeer goed en je hebt ervaring met het werken binnen de Office365-omgeving 

Over WIJeindhoven 

De stichting WIJeindhoven is in 2015 opgericht om een aantal wetten uit te voeren voor de gemeente Eindhoven. Deze wetten zijn de Jeugdwet, Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Gemeentelijke Wet Schulddienstverlening. Inwoners die met deze wetten te maken krijgen, hebben meestal contact met een generalist van WIJeindhoven. Eindhoven telt 32 inlooppunten van WIJeindhoven waar inwoners terechtkunnen met hun vraag of idee op het gebied van wonen, werken, opvoeden, ontmoeten, zorg, inkomen of vervoer. 

Onze medewerkers (generalisten) leveren ambulante ondersteuning vanuit acht WIJteams aan inwoners van Eindhoven. We zetten ons in om de zelfredzaamheid te vergroten en participatie te bevorderen door uit te gaan van talenten van inwoners. 

WIJeindhoven telt ongeveer 440 medewerkers. Een kleine en flexibele staf ondersteunt de generalisten in hun werk. 

Wat bieden WIJ jou? 

 • Je krijgt de mogelijkheid om de functie van ambtelijk secretaris verder uit te bouwen en vorm te geven. 

 • We bieden je veel eigen verantwoordelijkheid en je krijgt dan ook volop de ruimte voor jouw eigen inbreng en expertise. 

 • De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. 

 • Het salaris is ingedeeld in schaal 6 van de cao Sociaal Werk, minimaal € 2.264,- en maximaal € 3.176,- bruto per maand (o.b.v. fulltime). Daarnaast bieden wij diverse secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, kopen/verkopen van verlof, loopbaanbudget en een reiskostenregeling. 

 • Een informele organisatie waarin veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en waar de eigen verantwoordelijkheid voorop staat 

Reageren 

Stuur voor uiterlijk 29 mei 2020 je motivatiebrief en CV o.v.v. 2020/05/ambtelijk secretaris. 

Meer informatie

 • ​Heb je nog inhoudelijke vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Laura van Erp, via telefoonnummer 06-46935919.
 • Heb je vragen over de procedure? Neem dan contact op met Maruschka van Lenthe via telefoonnummer 06-11587925. 

Indien we op basis van je motivatiebrief en CV kennis met je willen maken, nodigen we je uit voor een gesprek. Die uitnodiging hiervoor ontvang je uiterlijk 5 juni 2020. De gesprekken vinden plaats in week 25.