WIJeindhoven zoekt een manager WIJbureau

Stichting WIJeindhoven levert aan het brede sociale domein van de gemeente Eindhoven sinds haar oprichting in 2015 een belangrijke bijdrage. De organisatie fungeert als uitvoeringsorganisatie van de eerstelijns wettelijke taken. Dit gaat om ambulante ondersteuning op het gebied van voorzieningen, inkomen, participatie, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor zover die niet specialistisch is. Zij doet dit door op generalistische wijze te signaleren en de inwoner vraaggerichte ondersteuning te leveren. Ze vergroot de zelfredzaamheid van inwoners en bevordert hun participatie. WIJeindhoven heeft generalistisch werkende teams met ruim 400 WIJ-professionals die in het brede sociale domein inzetbaar zijn, die present zijn in de leefwereld van inwoners en die de informele netwerken in de stad op het netvlies hebben. 

De medewerkers van de Stichting WIJeindhoven zijn missie-gedreven; het werk doet ertoe voor de samenleving. Duurzaam handelen is hen op het lijf geschreven. Kenmerkend voor de organisatie is dat de interne en externe doelen samen vloeien, en er resultaatgericht gewerkt wordt want zij wil voor de samenleving daadwerkelijk het verschil maken, voor alle 230.000 Eindhovenaren. Een gezonde financiële basis is daarvoor een randvoorwaarde. 

Om de ambities van WIJeindhoven verder gestalte te gaan geven zijn wij op zoek naar een:

Manager WIJbureau

Een energieke, initiatiefrijke en inspirerende persoonlijkheid

 

Als Manager WIJbureau stuur je de medewerkers (10) binnen je team aan. De Manager WIJbureau ontvangt hiërarchisch leiding  van de Bestuurder en maakt deel uit van het Management Team van WIJeindhoven.

WIJbureau is verantwoordelijk voor de ondersteuning aan de primaire processen door het realiseren en optimaliseren van de ICT, informatievoorziening, de diverse administraties en facilitaire zaken.  Uitvoeren, stuurbaarheid, beheersbaarheid, efficiency, kostenbesparing én innovatie zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. 

Als Manager WIJbureau voer je samen met je team de  noodzakelijke en gevraagde ondersteuning uit. Hierbij  is de kwaliteit van de uitvoering, het vergroten van de efficiency en de beheersing van de kosten van WIJeindhoven van belang.  Daarnaast ligt de nadruk op het optimaliseren én digitaliseren van alle bedrijfsprocessen en sturingsinformatie. De manager WIJbureau stuurt hiertoe het team  (circa 10 mensen) aan.

Je verantwoordelijkheden

 • Je verzorgt de ICT binnen de organisatie. Je voert het strategisch ICT plan (Roadmap 2020) uit.
 • Je voert diverse administraties en zorgt ervoor deze juist, volledig en tijdig is. Daarnaast zorg je dat de administratieve processen zo efficiënt mogelijk zijn ingericht.
 • Je voorziet de WIJeindhoven organisatie van goede (sturings-) informatie. Je draagt zorg voor de juiste uitvoering van de Planning & Control cyclus.
 • Je zorgt voor de concern controlling. Je adviseert en informeert op onafhankelijke wijze het Bestuur en de Raad Van Toezicht over de bedrijfseconomische situatie van de WIJeindhoven.
 • Je draagt zorg voor de uitvoering van de facilitaire zaken.
 • Je stuurt de afdeling WIJbureau aan. Dit team bestaat uit 10 medewerkers.
 • Je zoekt en legt actief verbinding tussen diverse disciplines en interne en externe organisatie(s).

 

Jouw profiel

Wij zoeken een energieke leidinggevende, iemand die mensen kan motiveren, coachen en ook durft aan te spreken als dat nodig is. Je hebt een hands-on mentaliteit, wil zelf ook operationeel uitvoering geven aan de taken als dat nodig is maar weet daarin de balans te vinden.  Je bent dienstbaar en gastvrij aan de medewerkers van de organisatie. Je bent een inhoudelijke professional, je hebt veel kennis van de administratieve organisatie, ervaring en kennis op het gebied van (digitale) informatie voorziening,  affiniteit met ICT en met facilitaire zaken.  Je hebt  kennis, ervaring met het verder inrichten en optimaliseren van processen op de genoemde werkgebieden.  Je hebt ervaring in een vergelijkbare organisatie.

Functieprofiel

 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Afgeronde HBO of WO-opleiding in relevante richting zoals Bedrijfskunde of bedrijfseconomie.
 • Enkele jaren (circa 5) relevante werkervaring.
 • Brede kennis van ICT (processen).
 • Kennis van maatschappelijke en branchegerichte ontwikkelingen.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Vaardigheid in het werken met van toepassing zijnde geautomatiseerde systemen.  
 • Je bent woonachtig in de omgeving van Eindhoven.

Je herkent je in de volgende competenties:

 • Initiatief
 • Kwaliteitsgericht
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid 
 • Analytisch vermogen
 • Leidinggeven

 

Als je interesse hebt in deze functie, kan je contact opnemen met Robert Jan Prins van MASE International. Telefoon; 06-29534310 of per email; rj.prins@mase-international.nl