Heb je een klacht of wil je bezwaar maken?

Waar gewerkt wordt, worden ook wel eens fouten gemaakt. Wij vinden het belangrijk om hier zo serieus mogelijk mee om te gaan. Daarbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen klachten en bezwaren.

Wat is een klacht?

Een klacht gaat over hoe je behandeld bent. De manier waarop en of dat respectvol is gebeurd. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over de bereikbaarheid van het WIJteam. Heb je een klacht? Laat het ons weten via het contactformulier.

We proberen altijd om met je in gesprek te gaan over een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan zal de klachtencommissie zich uitspreken over de klacht. Soms is van te voren al duidelijk dat een gesprek geen zin heeft. Dan kun je meteen je klacht door de onafhankelijke klachtencommissie laten behandelen. De leden van de klachten-commissie zijn niet voor of bij Stichting WIJeindhoven werkzaam.

De klachtenregeling is erop gericht dat je klacht zorgvuldig en op een duidelijke manier wordt behandeld. Van klachten kunnen we leren, zodat we nieuwe klachten kunnen voorkomen.

De bestuurder van WIJeindhoven geeft altijd een reactie op een uitspraak van klachtencommissie. Je krijgt dan te horen wat WIJeindhoven van je klacht heeft geleerd en welke verbeteringen er komen.

In de klachtenregeling staat hoe er met je klacht wordt omgegaan. De klachtenregeling bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat hoe de behandeling van een klacht in zijn werk gaat. Het tweede deel gaat over de organisatie en samenstelling van de klachtencommissie.

Als je vragen hebt over de klachtenregeling kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie (klachtencommissie@wijeindhoven.nl), of met je generalist van WIJeindhoven.

Documenten klachten

Wat is een bezwaar?

Een bezwaar is altijd gericht tegen een besluit. Als je het niet eens bent met een beschikking die je hebt ontvangen, kun je bezwaar maken bij de gemeente Eindhoven. Op de website van de gemeente Eindhoven vind je meer informatie over hoe je dit kunt doen.