Second opinion

Het kan gebeuren dat de ondersteuning anders verloopt dan je wilt. Dan kun je een kosteloze ‘second opinion’ aanvragen en de hulp inroepen van een onafhankelijke expert. Het aanvragen van deze tweede beoordeling verloopt via de generalist van WIJeindhoven.

Zo werkt het

De generalist neemt contact op met de gemeente. De gemeente zorgt vervolgens voor een onafhankelijke expert, die opnieuw kijkt naar jouw behoefte en een nieuw advies geeft. Over het algemeen neemt de gemeente de uitkomst van de second opinion over. Alleen bij zwaarwegende omstandigheden kan het college van B&W hiervan afwijken.