Second opinion

Zo werkt het

Het kan gebeuren dat tijdens het onderzoek m.b.t. de aanvraag WMO en Jeugdwet duidelijk wordt dat je iets anders wilt dan het Servicebureau van de Gemeente Eindhoven.

Je kunt dan aangeven dat je graag een second opinion wil. Het aanvragen van deze tweede beoordeling verloopt via de het Servicebureau van de gemeente.

Zij schakelen kosteloos een onafhankelijke expert in, die opnieuw kijkt naar jouw behoefte en een nieuw advies geeft. Over het algemeen neemt de gemeente de uitkomst van de second opinion over. Alleen bij zwaarwegende omstandigheden kan het college van B&W hiervan afwijken.