Nieuws

Telefoonstoring

Helaas is de telefonische bereikbaarheid van ons algemene nummer niet optimaal. Hierdoor kan het langer duren voordat u een van onze medewerkers aan de telefoon krijgt. Onze excuses voor het ongemak.

Lees meer


Sport in de wijk

Belangrijke vooruitblik

Begin 2019 gaat WIJeindhoven het collectief welzijnswerk op zich nemen, verandert het proces voor indicaties voor tweedelijnszorg en wordt er in samenwerking met de gemeente een Regieteam opgericht voor inwoners met complexe zorgvragen.

Lees meer

Ricardo Muller en Susan Roijmans

Generalist of specialist

Het oktobernummer van Invorm, een magazine over ontwikkelingen in zorg & welzijn, heeft deze maand als thema Sociaal Domein. In deze uitgave een uitgebreid interview met Susan Roijmans, manager HR & Ontwikkeling en Ricardo Muller, operationeel manager bij WIJeindhoven.

Lees meer

Campagneposter ESF-award

Stem op de Eindhovense Aanpak

De Eindhovense Aanpak is genomineerd voor een ESF Award. De gemeente Eindhoven en WIJeindhoven bevorderen met de Eindhovens Aanpak de zelfredzaamheid en participatie van inwoners.

Lees meer

Wat Telt instrument

Wat telt in Eindhoven

Sinds een paar weken werken generalisten van WIJeindhoven met een nieuwe methode om in beeld te krijgen waar de ondersteuningsvragen van inwoners liggen. Dit “Wat Telt Instrument” biedt generalisten een eenvoudig manier om het gesprek aan te gaan met inwoners om een compleet beeld te krijgen van wat goed gaat en waar behoefte is aan ondersteuning, zonder de administratieve druk te verhogen.

Lees meer


Overleggen

Associatie Wijkteams

Dertig wijkteams van verschillende gemeenten in Nederland hebben in juni 2017 het initiatief genomen tot de Associatie Wijkteams. De leden van de associatie werken als professional in een wijk of hebben een ondersteunende rol als staflid, manager of bestuurder. Het doel is om elkaar te versterken bij de transformatie van de samenleving.

Lees meer

Buurt in Bloei, Actieve wijkbewoners

Buurt in Bloei gestart in heel Eindhoven

Een sterkere sociale basis in de wijk brengt mensen bij elkaar, zodat ze elkaar kunnen helpen. Daarom richt WIJeindhoven zich, naast het uitvoeren van de wettelijke eerstelijnstaken in het sociale domein ook op het samenbrengen van mensen en organisaties in de wijk.

Lees meer

Artikel Groot Eindhoven: Op zoek naar verborgen talenten

Buurt in Bloei: Op zoek naar verborgen talenten

Groot Eindhoven 8 mei 2018 - ‘Als onderdeel van de stichting WIJeindhoven volgen wij als team Buurt in Bloei Tongelre natuurlijk de visie WIJeindhoven, waarin we er naar streven dat iedereen mee kan doen,’ vertelt Remko van Steenoven. ‘Onze opdracht is om een stevigere sociale basis te creëren waarin mensen beter kunnen participeren. ’

Lees meer