Nieuws

Artikel Groot Eindhoven: Op zoek naar verborgen talenten

Buurt in Bloei: Op zoek naar verborgen talenten

Groot Eindhoven 8 mei 2018 - ‘Als onderdeel van de stichting WIJeindhoven volgen wij als team Buurt in Bloei Tongelre natuurlijk de visie WIJeindhoven, waarin we er naar streven dat iedereen mee kan doen,’ vertelt Remko van Steenoven. ‘Onze opdracht is om een stevigere sociale basis te creëren waarin mensen beter kunnen participeren. ’

Lees meer

Sterke sociale  basis

Een sterke sociale basis in de wijk

De verantwoordelijkheid om de zorg voor inwoners te organiseren ligt sinds enkele jaren bij gemeenten. De verzorgingsstaat, vormgegeven vanuit een landelijke overheid, paste immers niet meer in de huidige tijd. Deze decentralisatie van taken heeft geleid tot de participatiesamenleving. Een radicale ommezwaai waarin gemeenten zorgdragen voor de uitvoering van de Jeugdwet, WMO en de Participatiewet. Hoe neem je burgers mee in deze veranderingen waarbij de nadruk komt te liggen op zelfredzaamheid en hulp vanuit de eigen omgeving steeds belangrijker wordt?

Lees meer

De Kracht van Wijkteams

De kracht van Wijkteams

Op 31 maart stond er een artikel in Elsevier over het succes van wijkteams. Dertig wijkteams hebben het initiatief genomen tot de Associatie Wijkteams om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Lees het interview met Jeanny van den Berg (bestuurder WIJeindhoven) en Marleen Beumer (directeur Ouder- en Kindteams Amsterdam): “Wij hebben onze werkplek in de wijk, daar zijn wij zichtbaar en vindbaar. Zo maken we sneller contact en komen we in een vroeg stadium achter de voordeur.”

Lees meerInwoners Ervaringsonderzoek 2017

Inwoners Ervaringsonderzoek 2017

Op 6 maart 2018 presenteerde WIJeindhoven in De Toeloop het Inwoners Ervaringsonderzoek 2017. Weten onze inwoners de weg naar WIJeindhoven goed te vinden? Wat gaat er goed en wat kan er beter?

Lees meer

Ervaringsonderzoek Inwoners

De afgelopen maanden is onderzocht wat de ervaringen van inwoners met WIJeindhoven zijn. Kom je ook naar de presentatie op 6 maart om 16.00 uur in De Inloop? Van harte welkom!

Lees meer


We kennen de prijs, maar kennen we ook de waarde?

Wat is nu eigenlijk het resultaat van de inzet van WIJeindhoven? Niet alleen voor inwoners persoonlijk, maar ook voor de buurt en de stad. We kunnen dat uitdrukken in geld, of in aantallen maar wat is hiervan de maatschappelijke meerwaarde?

Lees meer

Inspiratiesessie Jan Rotmans

Op donderdag 23 november 2017 vond er een inspiratiesessie met Jan Rotmans plaats in de Philips Fruittuin. Hierbij het verslag.

Lees meer