Wat doe je in een spoedsituatie?

Alarmnummers

112 (als elke seconde telt)
Ambulance, Brandweer, Politie.

In niet levensbedreigende situaties

Crisisdienst Lumens 040 - 253 03 50
www.lumenswerkt.nl/crisisdienst
Er is sprake van een crisissituatie als je in nood bent en direct hulp nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat een situatie thuis uit de hand gelopen is en je je onveilig voelt. Of omdat je in psychische nood bent.

GGzE 040 - 2613 800

Huisartsenpost 0900 – 88 61 (avond,  nacht en in het weekend)
Tijdens kantoortijden bel je jouw eigen huisarts

Luisterlijn, 0900- 07679 (dag en nacht bereikbaar) of 040-2125566
www.deluisterlijn.nl

Politie 0900 – 88 44 (geen spoed, wel politie)

Spoed voor Jeugd Zuidoost-Brabant, 088 - 0666 999 (dag en nacht bereikbaar)
Als kinderen (tot 23 jaar) of ouders in een crisissituatie acuut gevaar lopen.

Veilig Thuis, 0800 -2000 (dag en nacht bereikbaar)
https://www.veiligthuiszob.nl
Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

113 online, 0900-0113 (dag en nacht bereikbaar)
Bij gedachten aan zelfdoding.
www.113.nl