Thuis

Problemen thuis, die pakken we samen aan

“Thuis, dat heeft voor iedereen een andere betekenis. Veiligheid, geborgenheid, rust, aanspraak… je huis moet vooral een plek zijn waar je helemaal op je gemak bent. En waar je écht jezelf kunt zijn.”

Thuissituatie onder de druk

De geborgenheid van een huis, of liever nog een thuis, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn tal van situaties of problemen denkbaar, waarin de thuissituatie onder druk komt te staan. Dat kan heel praktisch zijn. Bijvoorbeeld als er aanpassingen nodig zijn, om thuis te kunnen blijven wonen. Of als je door je leeftijd of gezondheid op zoek bent naar hulp in en om het huis.

Wacht niet langer

Ook als je te maken hebt met huiselijk geweld of thuis- & daklozenproblematiek, kun je bij WIJeindhoven aankloppen.

Veel gestelde vragen

Je bent zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een schoon- en leefbaar huis. Lukt dit niet? Neem dan contact op met WIJeindhoven. Een generalist kijkt naar uw persoonlijke situatie. Als er geen mogelijkheden om zelf voor een schoon- en leefbaar huis te zorgen,  dan legt de generalist jouw vraag voor aan het Servicebureau. Er volgt mogelijk aanvullend onderzoek. Het Servicebureau bekijkt welke vorm van huishoudelijk ondersteuning nodig is.

Bekijk voor meer informatie de folder over huishoudelijke ondersteuning.

WIJeindhoven heeft geen woningen in beheer. Om een woning te vinden is het nodig om je bij een woningbouwvereniging in te schrijven. Dat kan via www.wooniezie.nl. Op de website van de gemeente Eindhoven vind je meer informatie over het huren van een woning. Met vragen over wonen kun je ook terecht op de inloop in jouw wijk.
 

Als mensen dakloos zijn geraakt of hun huis dreigen kwijt te raken, kunnen zij zich melden bij het inloopspreekuur van de gemeente of bij Centrale Aanmelding. Bij Centrale Aanmelding werkt een team van medewerkers van Neos, het Leger des Heils en de gemeente. Het inloopspreekuur is  elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 8.30 en 9.30 uur in Mercado (Smalle Haven 109, Eindhoven).

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente EIndhoven.

 


Voor juridische vragen over een echtscheiding kun je terecht bij de Echtscheidingswinkel.

Hightrustconsult heeft ieder maandag van 17.00 tot 19.00 uur een gratis scheidings- en mediations spreekuur. U kunt er terecht voort praktische vragen als je overweegt te gaan scheiden. Ook kun je informatie krijgen over mediation, als alternatief voor rechtspraak.

Stichting Mediation Regio Eindhoven heeft een echtscheidingsspreekuur in Eindhoven. Hiervoor moet je een afspraak maken. De stichting heeft als doel mensen in conflict door middel van Mediation te ondersteunen bij het vinden van (zelfgekozen) oplossingen.

Stichting Samen Gratis Scheiden biedt de mogelijkheid om gratis te scheiden. Je komt daarvoor in aanmerking als: 1 je gehuwd bent of als partners geregistreerd staat 2 een laag tot modaal inkomen hebt 3 bereid bent gezamenlijk tot afspraken te komen. Dit is mogelijk met subsidie van de overheid, die de advocaten en mediators van deze stichting ondersteunt.

Als je begeleiding nodig hebt  bij (zelfstandig) wonen, kun je een afspraak maken met een van de onze generalisten.  Ook voor beschermd wonen kun je met WIJeindhoven contact opnemen. Een generalist van WIJeindhoven kijkt samen met jou naar de mogelijkheden.

Na een ziekenhuisopname is er soms tijdelijke ondersteuning in het huishouden nodig. Soms worden deze kosten vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. Om na te gaan of je hier voor in aanmerking komt kun je contact opnemen met je zorgverzekering.

Mocht je niet in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit jouw zorgverzekering, kijk dan of familie of vrienden je tijdelijk kunnen helpen. Ook is het een mogelijkheid om particuliere zorg in te kopen.

Als je zelf geen oplossing kunt vinden neem dan contact op met WIJeindhoven zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Voor zorg die je ontvangt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) betaal je meestal ook zelf een deel. Dit is de eigen bijdrage. 

Nieuwe regeling per 1 januari 2019
De eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo bedraagt vanaf 1 januari 2019 voor alle huishoudens maximaal € 17,50 per 4 weken. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen. 

Heb je een gezamenlijk huishouden? En heeft iemand in het huishouden nog niet de AOW-leeftijd? Dan hoef je in 2019 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen. 

Meer informatie over de veranderingen in de eigen bijdrage vind je op de website van het CAK.

Klik hier voor spoedsituaties. Als je slachtoffer bent geworden kom je in een onbekende situatie terecht. De SlachtofferWijzer biedt  een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van: (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. Je vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kan je terecht voor praktische, juridische, financiële en/of emotionele hulp. Ook kan je via deze website een veilige opvangplek zoeken.

Voor het verhuizen van je voorziening moet je ingeschreven staan bij de gemeente Eindhoven. Dit kun je vier weken voor je verhuist regelen. Zie  https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/verhuizen-en-migratie/verhuizen-binnen-of-naar-eindhoven. Als je dit gedaan hebt, kun je contact opnemen met WIJeindhoven. Vervolgens neemt een generalist van WIJeindhoven jouw vraag voor het verhuizen van de WMO-voorziening in behandeling.

Voor het verhuizen van jouw uitkering moet je ingeschreven staan bij de gemeente Eindhoven. Dit kun je doen vier weken voor jouw verhuizing. Zie https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/verhuizen-en-migratie/verhuizen-binnen-of-naar-eindhoven. Direct daarna vraag je op www.werk.nl de bijstandsuitkering in Eindhoven aan en je geeft hierbij je nieuwe situatie door. Vervolgens bel je met WIJeindhoven om jezelf aan te melden. Een generalist van WIJeindhoven zal jouw aanvraag voor een bijstandsuitkering in behandeling nemen.

Neem contact op met de gemeente waar je gaat wonen. Zij kunnen uitleggen wat je hiervoor moet regelen.