Zorg

Je hoeft het niet allemaal alleen te doen

“De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft. Ook als je hulp nodig hebt om mee te doen (participeren) in de samenleving, kun je een beroep doen op de Wmo. Wij helpen je daarbij.”

Samen zorg regelen

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; WIJeindhoven biedt geen zorg aan. Maar als je zorg (Wmo) nodig hebt, gaan wij samen kijken hoe je dit regelt. En naar wat je nog meer nodig hebt. Want zorg kan ook praktische ondersteuning betekenen. Een traplift bijvoorbeeld. Of iemand die je kan helpen bij klusjes in en om het huis.

Samen zorgen we voor oplossingen

Wij helpen je met alles wat te maken heeft met Wmo en praktische ondersteuning. En we kijken ook of je thuis goed functioneert. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen.

Veel gestelde vragen

Je bent zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een schoon- en leefbaar huis. Lukt dit niet? Neem dan contact op met WIJeindhoven. Een generalist gaat samen met jou kijken op welke manier je huis schoon- en leefbaar kan worden. Een generalist van WIJeindhoven onderzoekt of je eventueel in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschapellijke ondersteuning (Wmo). Huishoudelijke ondersteuning kan op twee manieren: door Zorg in Natura (ZIN) of via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Afhankelijk van jouw inkomen en andere zorg betaal je een eigen bijdrage. Als je geen recht hebt op deze vorm van ondersteuning dan kun je samen met WIJeindhoven kijken naar andere mogelijkheden.
Bekijk voor meer informatie de folder over huishoudelijke ondersteuning.

Voor zorg die je ontvangt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) betaal je meestal ook zelf een deel. Dit is de eigen bijdrage. Deze bijdrage is onder meer afhankelijk van jouw inkomen, vermogen, de gezinssamenstelling en de kostprijs van de voorziening. In Eindhoven geldt een maximale eigen bijdrage. De rekening krijg je van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Eindhoven.

Voor huishoudelijke ondersteuning betaal je een eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van het inkomen en vermogen  en is maximaal € 188,48 per 4 weken. Op de website van het CAK kun je een berekening maken om een indicatie te krijgen van de eigen bijdrage in jouw situatie.

Voor het verhuizen van je voorziening moet je ingeschreven staan bij de gemeente Eindhoven. Dit kun je vier weken voor je verhuist regelen. Zie  https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/verhuizen-en-migratie/verhuizen-binnen-of-naar-eindhoven. Als je dit gedaan hebt, kun je contact opnemen met WIJeindhoven. Vervolgens neemt een generalist van WIJeindhoven jouw vraag voor het verhuizen van de WMO-voorziening in behandeling.

Neem contact op met de gemeente waar je gaat wonen. Zij kunnen uitleggen wat je hiervoor moet regelen.